English

Croeso i Arsyllfa Dysgu a Sgiliau Cymru

HOME_H1_HEADING

HOME_H1_HEADING

Mae'r Arsyllfa Dysgu a Sgiliau yn hyrwyddo'r gwaith o ddatblygu a chyfnewid polisïau sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Mae hefyd yn helpu i wneud penderfyniadau cytbwys drwy ddarparu gwybodaeth a data am y farchnad lafur yng Nghymru, gan gynnwys y sectorau addysg, dysgu a sgiliau.

LMI Reports

Adroddiadau LMI Cymysg

Adroddiadau LMI cyfunol ar farchnad lafur Cymru yn cynnwys tueddiadau allweddol a dadansoddiadaui

Darllen mwy
Latest News

LMI Diweddaraf

Darllennwch y newyddion diweddaraf yn cynnwys erthyglau perthnasol, toriadau o'r wasg a phapurau herio.

Darllen mwy
Myth Busting

Chwalu Chwedlau

Ydych chi'n nabod chwedl pan welwch chi un?
Profwch eich sgiliau gwybodaeth ymhellach

Darllen mwy